Komunikacja

Zarządzanie społecznościami – obsługa komunikacji firmowej ze społecznościami w kanałach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter, obsługa profili wraz z ich promocją, zarządzanie kanałami multimedialnymi (YouTube), itp.

Strategia komunikacyjna – kampanie informacyjne i medialne, obsługa wizerunku, planowanie przekazu.