Doradztwo

Analizy gospodarcze i strategiczne – ocena otoczenia biznesowego i przewidywanych trendów na rynkach krajowych i zagranicznych, w szczególności w obszarze sektora surowcowego i energetycznego, ocena ryzyk i wiarygodności biznesowej partnerów. Stosujemy głównie metodę studiów przypadku, metodę SWOT, analizę interesariuszy oraz analizę PESTEL (ocena czynników prawnych, gospodarczych, społecznych, technologicznych, ekologicznych i prawnych).

Konferencje, kursy i szkolenia – specjalizujemy się w tematyce związanej z energetyką i surowcami, prowadzimy także specjalistyczne kursy językowe, szkoły letnie oraz konferencje branżowe, itp.